تراست زون،فروشگاهی مبتنی بر اعتماد برای ایرانیان

TrustZone قرار است فروشگاهی باشد «مبتنی» بر اعتماد برای ایرانیان.

در این فروشگاه، محصولات برای شما ارائه خواهد شد، شما از محصولات استفاده خواهید کرد، و صرفاً اگر از محصولات راضی بودید و آنها را مفید یافتید، هزینه آنها را پرداخت میکنید. همه زیرساخت فروشگاه، بر اساس اعتماد بنا خواهد شد. بنابراین هیچ مکانیزمی برای ردیابی کسانی که محصولات را دانلود و استفاده میکنند در نظر گرفته نمیشود.

محصولات این فروشگاه، همیشه دارای دو قیمت خواهند بود. قیمت کاربران عادی و قیمت دانشجویان. بر اساس اصل اعتماد، هر کس خود در مورد قیمت پرداختی تصمیم میگیرد.

ضمناً کسانی که به هر دلیل محدودیت مالی دارند، از پرداخت هر نوع هزینه معاف بوده و میتوانند از محصولات رایگان استفاده کنند.

امیدواریم روزی TrustZone، فروشگاه الکترونیکی بزرگی باشد که هر ایرانی توسط آن، محصولات علمی و فرهنگی دیجیتال خود را بر پایه اعتماد، در اختیار سایر هموطنان خود قرار دهد.

Page 1 of 3:1 2 3 »